Domov/ SLUŽBY/ VŠETKY SLUŽBY

Služby

Zastřešujeme komplexní projektový management od prvotní myšlenky, strategie, přes realizaci až po kontinuální péči o vaši komerční nemovitost.

Zohledňujeme vaše představy a cíle a přetavujeme je do konkrétních návrhů. Uvědomujeme si, že vlastnit komerční nemovitost si vyžaduje operativní i dlouhodobá řešení i směrem k nájemcům. 

Tento mix služeb vám zabezpečíme i my. Staráme se i o administrativní a technickou správu nemovitostí, jejíž realizace často vyžaduje i další návazné a nepředvídatelné služby.

Ukáž služby

"Práce na retailovém trhu vyžaduje synteticko-analytické myšlení. 11 let bohatých zkušeností mne naučilo správně předpovídat a reagovat na retailové požadavky a trendy a na základě toho činit strategická rozhodnutí."

"Ve světě retailu je důležitá oboustranná spokojenost – jak na straně investora – pronajímatele, tak i na straně nájemce. Jejich synergie se násobí strukturou nájemníků a zvyšující se návštěvností. Uzavírá se tak koloběh spokojenosti, který potvrzují spokojení koneční spotřebitelé."

První úvahy o využití okolního pozemku, u již existujících provozoven Tesco a MC Donald přišly už v roce 2011. Využitím a rozšiřováním sítě našich kontaktů postupně do Retail parku Zvolen přibývalo mnoho, dnes už stabilně zaběhlých provozoven (Mercury Market, Lidl, Mountfield, Galéria, čerpací stanice TAM určená i pro potřeby TIR). Retail byl rovněž doplněn o logistický park Geis. Během rozšiřování retailu vzniklo ve Zvoleně více než 900 pracovních míst.

V roce 2021 je naplánováno další rozšiřování retailu, které naplní ambici vytvořit nejmodernější retailový komplex na území SR. V plánech se počítá s prvky moderní architektury, nabíjecími boxy pro elektrokola, ale zejména s ekologickými řešeními, díky nimž budou precizně zrecyklovány a opětovně využity materiály „zděděného“ stavebního odpadu z výstavby nákupního centra. Otevření je naplánováno na jaro 2022.

Na výjimečnosti projektu dodávají „zelená“ řešení. V rámci výstavby plánujeme vysadit „náhradní“ zeleň, kterou jsme kvůli výstavbě museli vykácet. Dominovat budou zelené střechy, zrecyklované materiály, unikátní alej vytvořená z více než 30 druhů dubů, odpočinková zóna, horolezecká stěna či dětské hřiště. Investor rovněž počítá s opatřeními, která zadržují dešťovou vodu.

Zeptejte se nás

Zeptejte se nás

Array