Domov/ SLUŽBY/ VŠETKY SLUŽBY

Služby

Zastrešujeme komplexný projektový manažment od prvotnej myšlienky, stratégie, cez realizáciu až po kontinuálnu starostlivosť o vašu komerčnú nehnuteľnosť aj po otvorení a skončení záruk.

Zohľadňujeme vaše predstavy a ciele a pretavujeme ich do konkrétnych návrhov. Uvedomujeme si, že vlastniť komerčnú nehnuteľnosť si vyžaduje operatívne aj dlhodobé riešenia aj smerom k nájomníkom. 

Tento mix služieb vám zabezpečíme aj my. Zabezpečujeme aj administratívnu a technickú správu nehnuteľností, ktorej realizácia si často vyžaduje aj ďalšie nadväzné a nepredvídateľné služby.

Ukáž služby

"Práca na retailovom trhu si vyžaduje synteticko-analytické myslenie. 11 rokov bohatých skúseností ma naučilo správne predpovedať a reagovať na retailové požiadavky, trendy a na ich základe uskutočniť strategické rozhodnutia."

"Vo svete retailu je dôležitá obojstranná spokojnosť - ako na strane investora - prenajímteľa, tak aj na strane nájomníka. Ich synergia sa násobí štruktúrou nájomníkov a polohou. Uzatvára sa tak kolobeh spokojnosti, ktorý potvrdzujú spokojní koneční spotrebitelia svojou opakovanou návštevnosťou."

Prvé úvahy o využití okolitého pozemku pri už existujúcich prevádzkach Tesco a MC Donald prišli už v roku 2011. Využitím a rozširovaním siete našich kontaktov postupne do Retail parku Zvolen pribúdalo mnoho, dnes už stabilne zabehnutých prevádzok ( Mercury Market, Lidl, Mountfield, Galéria, čerpacia stanica TAM určená aj pre potreby TIR). Predpokladá sa, že dobudovaním Zvolen Retail Park celkovo vznikne viac ako 1300 pracovných miest.

V roku 2021 je naplánované ďalšie rozširovanie retailu, ktoré naplní ambíciu vytvoriť najmodernejší retailový komplex na území SR. V plánoch sa počíta s prvkami modernej architektúry, nabíjacími boxami aj pre elektronické bicykle, no najmä s ekologickými riešeniami, vďaka ktorým budú precízne zrecyklované a opätovne využité materiály „zdedeného“ stavebného odpadu z výstavby nákupného centra. Otvorenie je naplánované v priebehu roka 2022.

Výnimočnosť projektu dodávajú „zelené“ riešenia. V rámci výstavby je naplánované aj vysadenie „náhradnej“ zelene. Dominovať budú zelené strechy, zrecyklované materiály, unikátna aleja vytvorená z viac ako 30 druhov dubov, oddychová zóna, horolezecká stena či detské ihrisko. Investor tiež počíta s opatreniami, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu.

Opýtajte sa nás

Opýtajte sa nás

Array