Domov/ SLUŽBY/ ADMINISTRATÍVNA A TECHNICKÁ SPRÁVA

Administratívna a technická správa nehnuteľností

Efektívna správa budov a nehnuteľností s dôrazom na zlepšenie konkurencieschopnosti vo vašom segmente.

Ukáž služby

Najčastejšie problémy nájomcov

ZVÝŠENÉ NÁKLADY

Správa nehnuteľností si vyžaduje značný objem nákladov, ktorých suma nie je fixná. V rámci našej spolupráce s vami radi nastavíme kroky tak, aby rastúce náklady neohrozili vaše podnikanie.

ZMENA LEGISLATÍVY

Legislatívne zmeny sú na Slovensku veľmi časté, ich neznalosť vás však, ako nájomcu, nezbavuje zodpovednosti. Spoluprácou s nami získate prehľad a istotu v tom, že žiadna z povinných, štátom stanovených noriem nezostane nenaplnená.

NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE

Dnešný svet je plný neočakávaných udalostí, ktoré môžu zo dňa na deň ohroziť vaše podnikanie. Oplatí sa preto mať po svojom boku partnera, ktorý vám takéto nepríjemné situácie pomôže krok po kroku úspešne zvládnuť.
Ukáž služby

Portfólio služieb so zameraním na správu nehnuteľností

kontrola-a-udrzba-technologickych-zariadeni

Kontrola a údržba technologických zariadení

Pravidelne vykonávame kontroly všetkých technologických zariadení. Robíme priebežné údržby a prípadné opravy. Ak nájomca nahlási nejaký problém hneď sa zmobilizujeme a danú vec riešime.

revizie-a-odborne-technicke-prehliadky

Revízie a odborné technické prehliadky v súlade so zákonnými požiadavkami

Sledujeme aktuálne normy a dohliadame na všetky zákonom dané technické opravy a revízie. Pripravujeme harmonogramy revízií a ich následné plnenie. Nenechávame nič na náhodu a udržiavame budovy v dobrom technickom stave.

zabezpecenie-oprav-zarucnych-a-pozarucnych

Zabezpečenie opráv – záručných a pozáručných

Každodenne sa môže vyskytnúť nejaký menší či väčší problém, preto sme tu a zabezpečujeme aj bežné opravy a údržbu, aby sme týmto našich klientov odbremenili a vedeli sa na nás spoľahnúť.

havarijna-sluzba-a-helpdesk-24-7

Havarijná služba a helpdesk 24/7

Poskytujeme komplexný servis 24 hodín 7 dní v týždni. Ak sa stane nejaká havária, prípadne si klient nebude vedieť s niečím poradiť,  sme neustále k dispozícii.

bozp-a-sluzby-s-tym-suvisiace

BOZP a služby s tým súvisiace

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Vďaka našim dodávateľom zabezpečíme zákonom nariadené školenia, uskutočníme vstupný audit či pravidelné kontroly.

spracovanie-a-vedenie-prevadzkovej-dokumentacie-pravidelne-reportovanie-stavu

Spracovanie a vedenie prevádzkovej dokumentácie, pravidelné reportovanie stavu

Pripravujeme a archivujeme písomnú agendu a korešpondenciu súvisiacu s činnosťou polyfunkčného domu.  Spracovávame písomné oznamy pre nájomníkov. Vystavujeme potvrdenia a doklady na rôzne účely potrebné na úrady štátnej správy či iné orgány.

optimalizacia-prevadzkovych-nakladov

Optimalizácia prevádzkových nákladov

Hľadáme spôsoby a riešenia, ako optimalizovať prevádzkové náklady na minimum. Dbáme na kvalitu zatepľovacích materiálov  a rovnako na revíziu a prípadnú výmenu vodomerov, meračov tepla či hľadanie iných šetriacich opatrení.

celorocna-udrzba-exterierov

Celoročná údržba exteriérov

Kladieme dôraz na prvý dojem a záleží nám na pozitívnom názore ľudí. V spolupráci našimi kvalifikovanými dodávateľmi zabezpečujeme kosenie, úpravu a čistotu exteriérov našich polyfunkčných budov.

udrzba-interierov

Údržba interiérov a upratovanie

Záleží nám na tom, aby sa naši vlastníci a nájomcovia cítili v interiéri príjemne, čo prispieva aj ku úspešnému obchodovaniu. Preto sa staráme o pravidelnú dezinfekciu, upratovanie a čistotu všetkých vnútorných priestorov.

Chcete nás kontaktovať?

Áno, mám záujem

Opýtajte sa nás

Opýtajte sa nás

Array