Domov/ O NÁS

Spoločne sme silnejší

Spoločnosť FORAX, s.r.o. sme založili v roku 2009 so špecializáciou na poradenstvo v rámci komerčných nehnuteľností so zameraním na pomoc developerom, investorom, zástupcom prenajímateľov ako aj nájomníkov. Naše bohaté skúsenosti nás priviedli k rozšíreniu portfólia našich služieb a pevnejším partnerstvám.
Náš základný pilier staviame na zodpovednosti a dôvere ku všetkým ľuďom, s ktorými spolupracujeme. Máme radi poriadok a jasno vo veciach, no nie sme fanúšikmi byrokracie. V rámci našich spoluprác ideme do hĺbky, nerobíme veci polovičato. Podstatný je rovnaký cieľ s našimi partnermi, a tým sú
profesionalita, spokojnosť a dôvera.

,,Vždy, keď začínam spoluprácu s novým klientom, snažím sa hneď v úvode získať jeho dôveru. Moje skúsenosti ma už veľakrát presvedčili, že profesionalita, dôvera a partnerstvo sú známkou úspechu.“

Pod naším vedením sa úspešne rozrástlo množstvo maloobchodných prevádzok, obchodných centier a iných komerčných nehnuteľností. Veríme, že vďaka dobrej znalosti vašich potrieb, analytickému prístupu, flexibilným reakciám a schopnosti predikovať vývoj na trhu v segmente, sa staneme vašim silným partnerom,
ktorý prispeje k vášmu úspešnému a dlhodobému rozvoju.

Naše hodnoty - silný základ spolupráce

Dodržiavame zásady morálneho podnikania
Pri vytváraní stratégie berieme do úvahy potreby klienta a snažíme sa nájsť čo najúčinnejšie riešenie podľa potrieb všetkých zúčastnených strán. Našim cieľom nie je „ísť hlavou proti múru“, ale nastaviť procesy tak, aby sa konečný výsledok nepriečil morálke. Vďaka tomuto prístupu vieme zabezpečiť dlhodobú spokojnosť klientov na strane prenajímateľov ako nájomcov.
Staviame na analytickom a strategickom myslení
Podrobné sledovanie trendov na realitných trhoch nám poskytuje potrebný analytický náhľad do realitného segmentu a jeho potrieb. Vďaka schopnosti predvídať kam sa daný trh uberie, môžeme pre našich klientov nastaviť účinnú stratégiu, ale tiež flexibilne reagovať na vzniknuté situácie počas spolupráce.
Budujeme silné partnerstvá založené na dôvere
Pri uzatváraní partnerstiev sa sústredíme na osobný prístup a snažíme sa vybudovať si u našich klientov dôveru v navrhnované riešenia a rozhodnutia. Na rozdiel od veľkých spoločností máme možnosť reagovať na vzniknuté situácie flexibilnejšie, častokrát osobne. Vďaka tomu sú procesy zjednodušené a mnoho situácií vyriešených oveľa efektívnejšie.
Kontinuálna starostlivosť o vaše podnikanie
Našim cieľom je ponúknuť vám komplexné služby starostlivosti o vaše potreby, ciele, očakávania aj nehnuteľnosti, vďaka čomu vás odbremeníme od jednania s viacerými dodávateľmi či poskytovateľmi služieb. Veríme, že dlhodobá spolupráca otvára nám aj našim klientom oveľa viac možností pre ďalší rozvoj.
Pri vytváraní stratégie berieme do úvahy potreby klienta a snažíme sa nájsť čo najúčinnejšie riešenie podľa potrieb všetkých zúčastnených strán. Našim cieľom nie je „ísť hlavou proti múru“, ale nastaviť procesy tak, aby sa konečný výsledok nepriečil morálke. Vďaka tomuto prístupu vieme zabezpečiť dlhodobú spokojnosť klientov na strane prenajímateľov ako nájomcov.
Podrobné sledovanie trendov na realitných trhoch nám poskytuje potrebný analytický náhľad do realitného segmentu a jeho potrieb. Vďaka schopnosti predvídať kam sa daný trh uberie, môžeme pre našich klientov nastaviť účinnú stratégiu, ale tiež flexibilne reagovať na vzniknuté situácie počas spolupráce.
Pri uzatváraní partnerstiev sa sústredíme na osobný prístup a snažíme sa vybudovať si u našich klientov dôveru v navrhnované riešenia a rozhodnutia. Na rozdiel od veľkých spoločností máme možnosť reagovať na vzniknuté situácie flexibilnejšie, častokrát osobne. Vďaka tomu sú procesy zjednodušené a mnoho situácií vyriešených oveľa efektívnejšie.
Našim cieľom je ponúknuť vám komplexné služby starostlivosti o vaše potreby, ciele, očakávania aj nehnuteľnosti, vďaka čomu vás odbremeníme od jednania s viacerými dodávateľmi či poskytovateľmi služieb. Veríme, že dlhodobá spolupráca otvára nám aj našim klientom oveľa viac možností pre ďalší rozvoj.

Staráme sa o trvalé zhodnotenie vašich investícií

Počas svojho pôsobenia sme sa stali silným a stabilným partnerom mnohých developerov a nájomcníkov nielen na Slovensku.

23

Retailov, obchodných centier a iných komerčných nehnuteľností

10

Projektov v štádiu prípravy (realizácia 2021 - 2023)

78 040

m2 obsadených priestorov

Spoznajte nás bližšie

2009

2014

2017

2021

Ako sme začali
V roku 2009 sme sa rozhodli využiť cenné know-how zo zahraničných retailových trhov a priniesť tak na Slovensko inovatívne postupy a funkčné riešenia v oblasti komerčných nehnuteľností.
Rozšírenie portfólia
Každý rok prichádzajú noví partneri a s nimi nové výzvy, ktoré nás posúvajú dopredu. Kladieme dôraz nielen na komplexnosť poskytovaných služieb, ale tiež na kvalitu našej práce. Trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa dynamicky vyvíja a častokrát podlieha aktuálnym trendom, na ktoré treba reagovať okamžite. Po viac ako 10 ročných skúsenostiach tak posúvame svoje ciele ďalej a rozširujeme portfólio ponúkaných služieb.
Úspešné napredovanie
Vďaka komplexnosti našich služieb a manažérskym zručnostiam sa portfólio našej spoločnosti rýchlym tempom rozrastá a zabezpečuje realizáciu ďalších nových projektov. V priebehu roka 2017 sa prvýkrát podarilo úspešne otvoriť až 4 nové retailové projekty – vo Zvolene, Detve, Banskej Štiavnici a Nových Zámkoch.
Vstup na český trh
Spätná väzba našich partnerov je zrkadlom našej práce. Aj vďaka našim klientom sa môžeme zlepšovať, obohacovať svoje skúsenosti a priniesť vám nové, inovatívne riešenia. Od roku 2021 tak rozširujeme svoju pôsobnosť v oblasti retailových služieb aj do Českej republiky. FORAX, s.r.o. naďalej ponúka služby pre developerov, vlastníkov nehnuteľností alebo nájomníkov už na medzinárodnej úrovni.

Opýtajte sa nás

Opýtajte sa nás

Array