Domov/ SLUŽBY/ PRE DEVELOPEROV, INVESTOROV...

Služby pre developerov, investorov a vlastníkov nehnuteľností

Úvodným krokom je analýza navrhovaného projektu a lokality. Po zvážení investičného zámeru realizujeme prieskum potenciálnych nájmov a následnú prípravu nájomných zmlúv. Po zazmluvnení nájomcov nasleduje koordinácia technického dozoru a komunikácia medzi nájomcom a projektantom. S cieľom zviditeľnenia sa poskytujeme klientom aj služby marketingu.

Naším cieľom je zabezpečiť klientom komplexnú starostlivosť pri správe nehnuteľností na retailovom trhu, vrátane reportingu, ktorého výstupy sú súčasťou operatívnych procesov.

Ukáž služby

Typy projektov

Uplatnenie našich služieb nájdete pri širokom spektre projektov. 

Naše portfólio pozostáva z rôznorodých služieb, ktorých výsledkom je bezstarostný chod nehnuteľnosti a návratnosť investícií.

Retail parky

Obchodné centrá

Ostatné komerčné nehnuteľnosti

Portfólio služieb pre developerov investorov a vlastníkov komerčných nehnuteľností

analyza-navrhovaneho-projektu

Analýza navrhovaného projektu

Zhodnotíme veľkosť a investičný potenciál vášho projektu. Zmapujeme možnosti zásobovania, požadovaný technický štandard či veľkosti nájomných jednotiek. Navrhneme najvhodnejší mix nájomcov a priestorové usporiadanie prevádzok podľa spotrebiteľského správania.

analyza-lokality

Analýza lokality

Pripravíme analýzu konkurenčných projektov a spádovej oblasti, v ktorej sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Vypracujeme objektívnu, detailnú a funkčnú stratégiu napredovania a rastu vášho projektu s ohľadom na možnosti jeho lokality.

prieskum-potencialnych-najmov

Prieskum potenciálnych nájmov

Vďaka našej rozsiahlej databáze maloobchodných prevádzkovateľov (viac ako 6 300 kontaktov na Slovensku a v Európe – Česká republika, Poľsko, Maďarsko) oslovíme potenciálnych nájomcov a dohodneme s nimi rokovanie o obchodných podmienkach.

priprava-zmluv-a-potrebnych-dokumentov

Príprava zmlúv a potrebných dokumentov

Z obchodných vzťahov vyplýva množstvo skutočností, ktoré musia byť zachytené v oficiálnych dokumentoch. Ako nášmu klientovi vám pripravíme zmluvy o budúcich zmluvách, nájomné zmluvy, memorandum, letting status, head of terms a ďalšie dokumenty a prílohy.

zazmluvnenie-najomcu

Zazmluvnenie nájomcu

Pri obsadení nájomných jednotiek vhodnými nájomcami sa postaráme o prípravu nájomných zmlúv a s nimi potrebnej dokumentácie. Disponujeme skúsenosťami s viacerými typmi nájomných zmlúv, vďaka čomu vieme operatívne riešiť všetky potenciálne problémy.

technicky-dozor-komunikacia-medzi-najomcom-a-projektantom

Technický dozor, komunikácia medzi nájomcom a projektantom

Vo FORAX, s.r.o. dohliadneme na všetky stavebné a dizajnové úpravy jednotlivých nájomných jednotiek. Zabezpečíme plynulú komunikáciu požiadaviek medzi nájomcom a investorom tak, aby bola spokojnosť z výsledku dosiahnutá na oboch stranách.

navrhnutie-prezentacnych-materialov-marketingu

Navrhnutie prezentačných materiálov, marketingu

Pomôžeme vám s propagáciou a so zviditeľnením vašej prevádzky nielen v online priestore, ale aj prostredníctvom tlačovín a ďalších aktivít podpory predaja.

reporting

Reporting

Na základe podrobných reportov vás budeme pravidelne informovať o dosahovaných tržbách a o úspešnosti vašich prevádzok, budeme vám pripravovať návrhy na zlepšenie a optimalizáciu nákladov, mapovať trendy a príležitosti vo vašom segmente.

Chcete nás kontaktovať?

Áno, mám záujem

Referencie

Opýtajte sa nás

Opýtajte sa nás

Array